Cerdanyola: Habitatges, equipaments, serveis i industries a sobre d’abocadors

15 02 2013
La Plataforma Cerdanyola sense abocadors apareix a TV3

24 12 2012

http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4391592

Podreu trobar la intervenció de la plataforma al minut 14 d’aquest vídeo

La Plataforma Cerdanyola sense Abocadors ha presentat requeriment a l’Agència de Residus de Catalunya per declarar sòl contaminat l’abocador de Can Planas

16 11 2012

La Plataforma Cerdanyola sense Abocadors ha presentat requeriment a l’Agència de Residus de Catalunya per declarar sòl contaminat l’abocador de Can Planas. I la justícia investiga la corrupció urbanística i econòmica la planificació al centre direccional.

Cerdanyola: Benvinguts/des al poble dels abocadors tòxics

5 10 2012

Cerdanyola: benvinguts/des al poble dels abocadors tòxics.

Historia de l’abocador de Can Planas, situat a la Plana del Castell, a Cerdanyola (Barcelona). Durant anys han dit que era (i és) un diposit controlat pero… Què és realment?

Nou treball sobre l’abocador de Can Planas

18 07 2012

Un estudiant de sociologia ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb col·laboració amb la Plataforma Cerdanyola sense abocadors.

En aquest treball és realitza primerament un anàlisi cronològic dels fets ocorreguts a Can Planas, analitzant la problemàtica, les dades i els agents implicats. I en un segon apartat l’estat actual de l’abocador.

Un bon resum per conèixer la problemàtica de Can Planas.

Can Planas.Treball sociologia Ambiental

Can Planas a RTVE: Informatiu migdia 18/6/2012

18 06 2012

Noticia de l’abocador de Can Planas al minut 14:50h.

Declaracions de Rosa Guallar en nom de la Plataforma Cerdanyola sense abocadors, de l’alcaldessa de Cerdanyola la senyora Carme Carmona i del director de l’agència Catalana de Residus en Josep Maria Tost


http://www.rtve.es/swf/4.1.8/RTVEPlayerVideo.swf
Rivas Vaciamadrid un exemple del que podríem fer a Can Planas

13 06 2012

El Parlament declara Can Planas sòl contaminat, amb el vot contrari de CiU

30 05 2012
La Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució que insta l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a declarar sòl contaminat 18 hectàrees de l’antic abocador de Can Planas. El text reclama la seva “neteja, restauració, descontaminació i recuperació ambiental”. La resolució, presentada per ERC, ha tingut 9 vots a favor -PSC, PP, ERC, ICV/EUiA, i Ciutadans, com a grup mixt- i 8 en contra -CiU-.

La resolució aprovada per la comissió parlamentària és la mateixa que va aprovar el Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola el passat mes de gener i requereix la declaració de sòl contaminat de Can Planas a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) en una superfície de “18 hectàrees i limítrofs”.

Els representants dels grups que han votat a favor de la resolució han coincidit en què la contaminació del terreny està més que comprovada i que hi ha ja molts estudis que coincideixen en alertar de la seva perillositat. CiU considera, però, que caldria esperar al resultat del segon estudi sobre l’abocador de Can Planas encarregat pel Consorci del Centre Direccional per prendre aquesta decisió. El grup del govern havia presentat una esmena en aquest sentit que no ha acceptat el portaveu d’ERC, grup que havia presentat la proposta de resolució.

La resolució

El diputat d’ERC Marc Sanglas destaca que hi ha diversos estudis que constaten la contaminació dels terrenys de Can Planas amb residus tòxics, però manifesta que l’Administració encara no ha fet “cap actuació rellevant fins el dia d’avui”. Davant d’això recorda que l’Ajuntament de Cerdanyola va aprovar per unanimitat en el Ple Municipal de gener el requeriment a l’ARC que declari sòl contaminat Can Planas per a la seva “neteja, restauració, descontaminació i recuperació ambiental”.

L’acord parlamentari requereix també “l’aprofundiment en els aspectes jurídics” dels informes realitzats prèviament sobre aquest tema amb l’objectiu que “quedin ben definides les responsabilitats legals” pel que fa al rebliment, al segellat i a la gestió post-clausura de l’abocador “tant de les administracions públiques com dels propietaris privats si s’escau”. La finalitat d’aquesta definició és determinar “les responsabilitats econòmiques de cara al finançament de la descontaminació, assegurant una distribució de les càrregues segons estableix la llei”.

Un tercer punt de l’acord reclama que la Generalitat designi representants a la creació d’una Comissió de Seguiment d’aquesta qüestió que es va acordar constituir en el punt que va aprovar el Ple municipal de Cerdanyola al gener.

Marc Sanglas ha fet un recorregut detallat per la història de l’abocador, la seva gestió, clausura i els estudis realitzats sobre els seus residus. El diputat d’Esquerra indica que la clausura al 1995 va tenir un segellat superficial amb argiles que no garantia la clausura absoluta i que ja al 2003 l’estudi realitzat pel Centre Tecnològic de Manresa constatava “una afectació greu sobre el medi i la salut de les persones”. Marc Sanglas exposava també informes posteriors sobre l’existència de lixiviats i la “fàcil contaminació de les aigües subterrànies”.

L’esmena de CiU

La diputada de CiU Mercè Jou defensava l’esmena presentada pel seu grup que instava el govern a “vetllar per tal que, en el cas que estudis posteriors posin de manifest riscos per a la salut i el medi, s’adoptin les mesures correctores necessàries en l’antic abocador de Can Planas perquè sigui compatible amb el futur plantejament urbanístic”. Jou defensa que les llicències de l’abocador i les actuacions de postclausura han complert amb la normativa de la seva època corresponent i que l’estudi de la consultora IDOM de 2006 apostava per una “alternativa tècnicament viable considerada idònia” després d’un “procés de participació ampli”.

Jou manifesta que el Consorci del Centre Direccional ha encarregat un segon estudi sobre l’abocador i que “s’actuarà en conseqüència si dictamina l’existència de riscos per a la salut i el medi”. “S’està actuant en tenps i forma”, afirma la diputada que anunciava el vot contrari del seu grup si no s’acceptava la seva esmena.

El diputat d’ERC la va rebutjar per considerar que ja s’han fet prou estudis que constaten la contaminació del sòl en una ciutat que ja ha tingut que patir els efectes de l’amiant de la fàbrica Uralita sobre la salut de les persones.

PSC, PP, ICV/EUiA i Ciutadans donen suport a la proposta d’ERC

El diputat del PSC Jordi Terrades destacava que la gestió de l’abocador ha estat “incorrecta” per la poca importància que es donava a la gestió dels residus i que no hi ha hagut “actuacions prou contundents”. Terrades creu que cal triar la solució amb l’objectiu central de garantir la salut de les persones i la preservació del medi de forma definitiva”.

Per al diputat socialista, la declaració de Can Planas com a sòl contaminat ha de garantir “la futura remediació” i que es potenciïn de forma favorable les oportunitats de Cerdanyola, la seva ciutadania i les seves activitats econòmiques i residencials”.

Eva Garcia, diputada del PP, destacava les actuacions impulsades pel seu partit per aconseguir el buidat de l’abocador i que l’aprovació al Ple de Cerdanyola va ser unànime, mentre que al Parlament CiU votaria en contra. Per a Garcia, “el govern potser té més presa en la construcció del Centre Direccional que en la preocupació per la salut de les persones” i posava l’exemple d’una actuació al municipi de RivasVaciamadrid.

La diputada del PP indica que la Comunitat de Madrid va actuar amb valentia i “on hi havia un abocador ara hi ha un auditori, una zona esportiva i un gran parc”.

Per part d’ICV/EUiA, Joan Boada insistia que “la gent no entendrà” que CiU hagi votat diferent a l’Ajuntament de Cerdanyola i al Parlament de Catalunya i recriminava al PP l’exemple de RivasVaciamadrid perquè “caldrà saber com ho ha pagat” el govern presidit per Esperanza Aguirre.

El diputat d’Iniciativa remarca que “està clar que el sòl està contaminat i que pot afectar la salut de les persones” i cal una actuació d’urgència, declarar sòl contaminat i buscar una solució definitiva en què “cadascú assumeixi la seva responsabilitat”:

El diputat de Ciutadans Jordi Cañas, com a representant del grup mixt, insistia que les Administracions Públiques “han de vetllar, sí o sí, per la salut de les persones” i que no es pot esperar més “encara que només sigui per actuar de forma preventiva”. Cañas destaca que “davant la sospita, prevenció; i davant l’evidència, solució i això vol dir descontaminació”. El diputat de Ciutadans es preguntava què es diria a la ciutadania si d’aquí uns anys es demostra l’efecte sobre la salut de les perones i no s’ha actuat ja.

Jordi Cañas ha relativitzat el pes de l’aprovació a la comissió perquè “el govern ha decidit que això no val  per res, però consta en acta i és un element de fortalesa”.

L’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, diversos regidors, membres de la plataforma Cerdanyola sense abocadors i dirigents de partits polítics de la ciutat han assistit a la sessió de la comissió.

Extret cerdanyola.info

Roda de premsa: Els estudis de la segona solució per l’abocador de Can Planes continuen endavant i els temors de la Plataforma s’agreugen.

20 05 2012

Des de bon inici la Plataforma ha denunciat tant el fons com les formes amb les quals el Consorci del Centre Direccional, amb el silenci de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i de la Generalitat, han decidit licitar els estudis per a una segona solució de l’abocador de Can Planes.

Cal insistir i fer públic:

1.- Que el Consorci del Centre Direccional, segons allò establert en els seus Estatuts, no té competències per licitar els estudis de solucions i que la potestat que en el seu dia se li va atorgar per a licitar l’informe IDOM va ser atorgada per un conveni que avui en dia no té vigència, ni ha estat ratificat per l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

2.- Que el nou estudi s’ha fraccionat en 3 contractes diferents i diferenciats (estudi hidrogeològic, estudi de gasos i procés de participació ciutadana) per evitar la lliure concurrència i la publicitat necessària en aquesta licitació, requisits legalment imposats per permetre la igualtat de condicions en la contractació i per allunyar l’arbitrarietat del funcionament de les administracions públiques.

3.- Que la finalitat última de “segona opinió” sobre Can Planas és determinar la incidència de l’abocador i la seva compatibilitat amb uns usos que s’han de preveure en un nou planejament que encara no s’ha fet públic, però no té com finalitat la de solucionar de forma definitiva els problemes que des del punt de vista de la salut i del medi ambient pateix Cerdanyola i els cerdanyolencs des de fa dècades.

Fins a la data la Plataforma, les entitats i els partits polítics que en formen part, hem assistit a les 3 sessions informatives a les quals ens han convocat, l’última de les quals va ser una presentació dels primers estudis realitzats pels equips del Doctor Joan de Pablos- estudi de gasos- i del Doctor Jesús Carrera- estudi hidrogeològic. En l’exposició dels resultat, els tècnics tornen a insistir en el mateix que IDOM deia ja fa anys: hi ha filtracions de lixiviats des dels diversos vasos de l’abocador cap a fora i emissions lliure de gasos, sense que des de la seva clausura l’any 1995 l’entitat que va gestionar l’abocador, EMSHTR (actualment EMA Entitat Metropolitana de Medi Ambient), hagi realitzat cap gestió per evitar les filtracions i l’emissió de gasos.

Cal recordar que legalment el gestor de l’abocador tenia l’obligació de fer el control d’aigües superficials i subterrànies, el control de la contaminació del sòl, el control dels lixiviats i gasos. Fins a la data a aquesta Plataforma no ens consta de forma fefaent i expressa, tot i haver-ho demanat repetidament, que aquesta gestió post clausura s’hagi fet mai.

Tot això ens porta a afirmar que els estudis que s’estan fent ara amb diners públics i licitacions possiblement il·legals, no són altre cosa que la gestió post clausura de l’abocador que venia obligada a fer EMSHTR (actualment EMA): realitzar controls i gestionar els gasos i els lixiviats. En cap cas està en la voluntat dels tècnics contractats la de descontaminar, simplement volen fer compatible la gestió d’un abocador amb la futura urbanització, la qual cosa resta molt lluny de ser una cerca de SOLUCIONS i de resoldre l’afectació de l’abocador de Can Planas en la salut de les persones i en el medi ambient.

La presència de contaminats altament perillosos per a la salut humana i pel medi ambient no es discuteix, tampoc no és discutible que aquest contaminants superen els NIVELLS GENÈRICS DE REFERÈNCIA establerts a les lleis estatals i europees, per la qual cosa la Plataforma entén que la única solució possible i acceptable és l’encaminada a disminuir la seva presència i descontaminar per a què es garanteixi totalment i per sempre la necessària preservació de la salut de les persones, alhora per a què es garanteixi la recuperació ambiental d’un espai perillosament degradat.

Entenem que l’any 2012, després de tants anys sense cap gestió adequada dels contaminants, no podem jugar a fer accions que permetin que els riscos de l’abocador siguin “acceptables” perquè la ciutadania que pateix aquests riscos mai va “acceptar” la presència d’aquests contaminants i perquè l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès va ser enganyat per EMSHTR (actualment EMA) en abocar-hi major quantitat de diferents productes industrials contaminants que no estaven permesos, ni les llicències atorgades els autoritzaven.

Allò que la Plataforma ha pogut constatar és que la possibilitat de netejar l’abocador, de descontaminar-ho, és rebutjada d’inici i ni tant sols volen aprofundir en les tecnologies que ho permetrien. Els tècnics només han fet els primers estudis preliminars però ja rebutgen, sense cap estudi previ de possibilitats, la solució que sempre hem defensat. Som coneixedors que hi ha supòsits i tecnologies que a diferents llocs d’Europa han permès la descontaminació d’espais tant o més perillosos que Can Planes, però existeix una reticència absoluta en plantejar aquest possible escenari.

Tota aquesta desídia en la descontaminació de l’abocador de Can Planas ha de fer reaccionar a la ciutadania. Cal recordar que al terme municipal de Cerdanyola del Vallès existeixen d’altres abocadors i n’esmentem només alguns com  Montserrat 1 i Montserrat 2,  Agapito, Can Domènec o l’Elena mateix, cadascun d’ells amb les seves particularitats: uns tenen residus perillosos, d’altres encara no han resolt la seva gestió post clausura i estant contaminant l’entorn… I cal reaccionar perquè les administracions públiques no aprenen dels errors passats, sinó que els repeteixen i així actualment podem comprovar amb gran preocupació com torna a sorgir la possibilitat de convertir l’argilera de Can Fatjó en un nou abocador.

Però dels nombrosos abocadors que tenim a Cerdanyola l’abocador de Can Planas és, amb molta diferència, el que alberga els residus industrials més tòxics i perillosos i amb unes concentracions alarmantment altes segons les lleis. És per aquest motiu que la Plataforma ha centrar actualment els seus esforços en aquest abocador i exigeix la seva descontaminació, com l’exigirem amb d’altres abocadors amb patologies semblants a les de Can Planas. ”

Finalment, tot i que mai ha estat una finalitat de la Plataforma la de fer política, sinó la d’incidir en la política, hem de fer constar la nostra preocupació per la coincidència de parers que demostren els partits locals que acaben de signar un acord de govern pel que fa a les solucions per Can Planas. Aquesta coincidència queda palesa en les sessions informatives del “nou” estudi, la qual cosa fa preveure que es pretén tancar el debat social i polític sobre quina és la millor solució per a la contaminació que causen els residus perillosos de Can Planas, donant per bona la solució que pugui sortir d’uns estudis que, com ja s’ha dit, lluny de promoure la descontaminació de Can Planes, prenen mesures analítiques dels lixiviats i dels gasos amb l’objectiu de fer una proposta de gestió d’aquests paràmetres i, així, poder afirmar que el risc és acceptable, sempre amb la única i última finalitat de fer compatible l’abocador amb el planejament urbanístic que sembla ja redactat pel Consorci del Centre Direccional.

Plataforma Cerdanyola sense Abocadors (Cerdanyola del Vallès, maig de 2012)

L’Auca de l’abocador de Can Planas. Un petit recull de la historia de l’abocador de Can Planas en imatges

25 04 2012