PREGUNTES QUE ES REALITZARAN AL PLE MUNICIPAL DE CERDANYOLA del 29 d’Octubre

21 05 2010
  • 1a- Tema: Avaluació d’Impacte Ambiental de Pla Parcial del Centre Direccional.
El Pla parcial del Centre Direccional va ser aprovat definitivament per aquest Ajuntament al juliol de 2005 essent sotmès en aquell moment a avaluació d’impacte ambiental. Però la presencia de nombrosos abocadors i l’estudi en profunditat dels mateixos que ha evidenciat la greu contaminació que generen ha fet que, en base als coneixements generats, el planejament hagi sofert continues modificacions, incloent modificacions del PGM.
Atenent a la necessària protecció de la salut de la ciutadania i del medi ambient i aplicant l’elemental criteri de precaució en matèria de salut pública estan disposats a sotmetre el Pla parcial del Centre Direccional tal com és a data de 2009 a avaluació d’impacte ambiental integrada tal com estableix la Llei 6/2009 d’avaluació ambiental de plans i programes, tot tenint en compte els canvis haguts des de 2005 i la millora de la pròpia llei que es va aplicar aleshores?
  • 2a- Tema: L’Ajuntament amaga informació a la ciutadania.

La Plataforma Cerdanyola Sense Abocadors, formada per entitats,organitzacions i persones a títol individual, ve treballant des de fa alguns anys amb l’objectiu de col•laborar i vetllar per a que s’investigui i es resolgui en benefici de la ciutadania de Cerdanyola el problema ambiental i de salut que generen els abocadors de la Plana del Castell.

És per això que des de fa temps venim requerint a aquest Ajuntament que ens lliuri tota la informació que sabem que existeix, mentre que només sens ha lliurat l’informe IDOM i només després de demanar-lo amb molta perseverança. Hem demanat informació mitjançant el Consell de Medi Ambient i també per escrit, ho hem fet assenyalant temes puntuals i també de forma global…..I res ha servit per a que aquest Ajuntament ens lliurés tota la informació de la que disposen relativa al nombre d’abocadors que hi ha a la Plana, la seva situació en el territori, la seva història, els residus que contenen, els estudis encarregats o en curs sobre l’estat dels residus que contenen i la seva activitat química, la contaminació que generen en l’aigua, el sòl, el subsòl i l’atmosfera, els dictàmens fets per diferents institucions púbiques o privades (ACA, ARC, etc), projectes executius redactats, exposicions públiques i els períodes, licitacions, adjudicacions, execucions de projectes, etc. Vostès son conscients de com aquest consistori, l’Ajuntament de Cerdanyola, la institució pública més propera a la ciutadania, està incomplint sistemàticament des de fa anys la Llei 27/2006 per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient mentre que públicament fa gala d’una transparència en la gestió i un foment de la participació que és radicalment falç? La prova més recent la tenim en les dades que apareixen en la licitació on hi ha un llarg llistat d’estudis encarregats i pagats amb diner públic que desconeixem totalment.

  • 3a- Tema: Incompliment del Real Decret 9/2005 de sòls contaminats L’informe d’IDOM de l’abocador de Can Planes està dividit en 4 fases i en cadascuna d’elles dona dades objectives que evidencien la necessitat de declarar sòl contaminat tal com estableix el Reial Decret 9/2005.

A la primera part se’ns assabenta que durant els anys 70 i 80 es van abocar tota mena de residus sense cap permís (industrials, urbans, amiant…). Les protestes veïnals d’aleshores van fer intervenir a l’Autoritat Metropolitana però, diu l’estudi, es van seguir abocant terres contaminades, sals de fosa d’alumini ( residu molt perillós) i altres.

A la segona part se’ns descriu l’analítica exhaustiva de tota la superfície afectada i, en base al Reial Decret abans esmentat, que serveix de referència al propi informe IDOM, els resultats mostren que es superen àmpliament els Nivells Genèrics de Referència que apareixen en aquest Reial Decret i que obliguen a declarar sòl contaminat i, en conseqüència a la seva descontaminació. En canvi la tercera i quarta part de l’informe veiem com rebutgen atendre allò a que obliga la Directiva Europea i el Reial Decret esmentat, potser perquè implica perdre l’oportunitat de negoci i, amés, en primera instància suposa una forta despesa. Per comptes d’això opten per tapar-ho i aïllar-ho parcialment sense fer cas del que obliga la llei.

L’Informe IDOM evidencia que hi ha perill per a la salut de les persones, ja que en el propi informe, a la pàgina 22 de la quarta part, se’ns diu que cal mantenir una distància de seguretat superior a les 18 Has. de l’abocador i fins a 55 Has., i a la pàgina 28 de la segona part recomana avaluar els riscos actuals de les persones que treballen al Parc Tecnològic del Vallès.

Davant d’aquestes evidències tant clares de toxicitat i de perill per a la salut no creu vostè que l’Ajuntament de Cerdanyola, en protecció i defensa de la ciutadania, hauria d’exigir a l’administració competent, que és l’Agència de Residus de Catalunya, que complís la obligació que té per llei i sotmetés la zona de l’abocador de Can Planas al Reial Decret 9/2005?

Anuncis

Accions

Informació

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: