El planejament urbanístic per sobre de la preservació de la salut de les persones i del medi ambient

21 03 2012

R.premsa_abocadors25

La Plataforma Cerdanyola sense abocadors tòxics ha de denunciar públicament, de nou, l’actuació que el Consorci del Centre Direccional està duent a terme per solucionar definitivament la descontaminació de Can Planas, actuacions que es fan amb la connivència i silenci del govern municipal de Cerdanyola del Vallès.

 

Al desembre de 2011 ja es va denunciar que el Consorci del Centre Direccional havia aprovat encarregar una “segona opinió” sobre Can Planas però que lluny de cercar un estudi de solucions, el que pretenia era determinar l’estat actual de l’abocador, la seva  incidència i cercar una alternativa per a la seva restauració amb l’exigència que sigui compatible amb els usos futurs i un nou planejament, el qual encara avui en dia ni tan sols està en fase d’avanç de planejament.

 

Cal recordar que la necessitat d’un estudi de solucions va ser expressada àmpliament pel Govern de Cerdanyola del Vallès en el Ple del 23 de desembre de 2010, i en paraules textuals de la llavors i actual alcaldessa, Sra. Carme Carmona, es va comprometre davant de la ciutadania manifestant de manera molt clara que no es necessitava un nou diagnòstic, que l’informe IDOM era un bon treball i que l’únic que calia era un estudi de les solucions per Can Planes.

 

Aquesta era la voluntat del poble de Cerdanyola expressada mitjançant els seus representants al Ple Municipal, voluntat que ha estat vulnerada de forma contrària a la raó i a la legalitat per part del Consorci del Centre Direccional.

 

Ho és de forma contrària a la raó perquè allò que el Consorci del Centre Direccional ha aprovat no ha estat un nou estudi de solucions, sinó un nou estudi de diagnosi en el qual hi participa el principal agent contaminador de l’abocador, l’agència metropolitana EMSTHER (ara EMA), aportant dades d’una inexistent gestió post clausura de l’abocador. Com també perquè els adjudicataris s’han vist obligats per les clàusules del contracte a establir com a finalitat bàsica de la seva investigació, no pas la preservació de la salut de les persones i la conservació del medi ambient, sinó la compatibilitat urbanística d’un planejament inexistent més enllà dels despatxos de l’INCASÒL, l’altre 50% del Consorci del Centre Direccional.

 

Ho és de forma contrària a la legalitat des del moment que les potestats del Consorci del Centre Direccional per a licitar i contractar les solucions no són actualment vigents, atès que el conveni que en el seu dia va signar l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès, l’EMSTHER, l’INCASÒL i el Consorci tenia una vigència fins el dia 30 de juny de 2010 no havent-hi fins a la data d’avui cap acord per a la seva pròrroga. Cal recordar que aquell conveni expressament va preveure la seva pròrroga només en el supòsit de que així s’acordés pels signants, la qual cosa nega la possibilitat d’entendre’l tàcitament prorrogat.

 

 

Tanmateix, cal recordar que els actes administratius pels quals s’encarregà els dos nous estudis de solucions per a compatibilitzar l’abocador de Can Planas amb el planejament urbanístic, han estat recorreguts en via administrativa prèvia a la via contenciosa administrativa.

 

Per tot això demanem a l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a què, en ús de les seves facultats:

 

  • expressament recordi al Consorci del Centre Direccional que els estudis que ha encarregat no tindran cap rellevància, ni l’obligaran en les seves conclusions,

 

  • per a què, d’acord amb la decisió que el Govern va prendre i es va manifestar mitjançant un parlament molt clar de l’alcaldessa en el ple de data 23 de desembre de 2010, s’acordi encarregar exclusivament un informe de solucions el qual tindrà com a finalitat última i exclusiva determinar com resoldre l’afectació de l’abocador de Can Planas en la salut de les persones i en el medi ambient, informe el qual s’ha de fer partícip a la Plataforma Cerdanyola sense abocadors Tòxics en la redacció del seu plec de clàusules per la licitació d’acord amb els compromisos que personalment l’alcaldessa, Sra Carme Carmona, va assumir per escrit amb aquesta Plataforma.

 

Així també, volem denunciar que el Consorci del Centre Direccional s’ha gastat més de 18.000 € en un altre contracte de serveis per l’assessorament per a la participació i la comunicació de la segona opinió tècnica de Can Planas, el qual s’ha adjudicat a l’empresa AMPHOS 21 CONSULTING S.L.. Cal recordar que aquesta empresa ha estat adjudicatària també del dictamen hidrogeològic de la segona solució per a compatibilitzar l’abocador amb el nou planejament i pel qual rebrà 60.000 € més, que juntament amb els 50.000 € del cost de l’informe de gasos i riscos encarregat el Centre Tecnològic de Manresa, sumen més de 120.000 € que el Consorci ha adjudicat en procediments negociats sense concurrència ni publicitat, és a dir, ha adjudicat a dit.  En el cas dels dos primers.

 

Arribats a aquest punt volem recordar que el Consorci del Centre Direccional, segons allò establert en els seus Estatuts, no té competències per licitar cap d’aquests tres estudis, que, a sobre, han estat adjudicats a dit. Els dos primers, que sumaven 110.000 euros, va ser dividits expressament en dos justament amb les quantitats d’euros que els permetia fer un procediment negociat sense concurrència ni publicitat, o sia, a dit, i en el tercer, el de la falsa participació, que ascendeix a quasi 18.000 euros, l’han adjudicat directament a també a dit, però en aquest cas ni tant sols s’han molestat a fer la pantomima de fer veure que hi havia les tres ofertes diferents a què obliga el procediment negociat.

 

Aquest contracte de pseudoparticipació que podia néixer amb una finalitat lògica a la qual la Plataforma donaria la benvinguda, com és la participació real de la ciutadania en la gestió d’aquests nous estudis, esdevé viciat d’inici des del moment en què las tasques que li són encomanades a AMPHOS 21 són exclusivament les de maximitzar el suport social a les conclusions de l’informe. És a dir, darrera el teatre de la participació es vol fer a la ciutadania espectadors muts d’una obra escrita per altres, en la qual se’ns reserva exclusivament un paper per a fer de claca gratuïta.

 

És important assenyalar que fins a la data la Plataforma Cerdanyola sense Abocadors Tòxics s’ha reunit dues vegades amb l’empresa AMPHOS 21, la primera en exclusiva tots dos i la segona amb els altres agents interessats en la que fins ara ha estat la  primera i única sessió informativa. És a dir, hem cregut oportú participar, però allò que mai farem, ni permetrem, és que se’ns utilitzi per a què donem el nostre vist i plau a uns estudis que entenem il·legals i que no representen la voluntat lliurement expressada dels representants polítics de l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

 

Per tot això, volem denunciar i fer públic a la ciutadania, al govern municipal de Cerdanyola del Vallès, a la resta de formacions polítiques i, especialment, al Consorci del Centre Direccional i a l’empresa AMPHOS 21 CONSULTING SL que la nostra participació en el procés de la segona opinió tècnica per a fer compatible l’abocador de Can Planas amb el planejament urbanístic que s’intenta imposar a l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en cap cas serà per a validar un conjunt d’actuacions il·legals, ni per donar suport a una conclusió final que no satisfaci les nostres pretensions que són la salut de les persones i la conservació salubre del medi ambient en què vivim.

Anuncis

Accions

Informació

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: