L’Auca de l’abocador de Can Planas. Un petit recull de la historia de l’abocador de Can Planas en imatges

25 04 2012
La salut atmosfèrica de Cerdanyola (Nota de premsa)

7 06 2010

Un cop escoltat i llegit l’acord del Ple municipal del passat mes de maig sobre la petició d’un estudi solvent de la “salut atmosfèrica” de Cerdanyola, degut a la presència del abocador tòxic de Can Planas molt proper als habitatges, per un costat, i al Sincrotró Alba, per l’altre, la Plataforma contra els abocadors vol manifestar a l’opinió pública el següent:

1. Fins a dia d’avui, i segons el redactat, només es tracta d’una promesa per tal de demanar a una instància superior (en aquest cas a la Generalitat de Catalunya), un estudi atmosfèric de Cerdanyola.

2. Per a la plataforma, l’única entitat que garanteix un estudi veraç i fiable és el Laboratori de Medi Ambient de la UPC sota la direcció del Dr. Xavier Roca, com òrgan independent i sense interessos econòmics en el pla urbanístic del Centre direccional.

3. Segons la normativa Europea i la legislació estatal corresponent (el Reial Decret 9/2005) de compliment obligat, s’hauria de sanejar aquest espai en superfície i en subsòl.

4. Les administracions no poden cedir a les pressions immobiliàries, cal realitzar un tractament adequat dels 2,5 milions de metres cúbics enterrats a la plana del Castell tot assegurant, així, la seva extracció, tractament i sanejament, per evitar els efectes tòxics dels terrenys, reconeguts en diversos estudis (IDOM, Estudi Universitat de Manresa).

5.Que el plantejament urbanístic sobre aquesta zona quedi aturat, fins que tots els terrenys estiguin totalment sanejats i un informe independent asseguri que l’impacte ambiental i sobre la salut de les persones és inexistent.

Finalment, reclamem sentit comú als nostres representants: cal aplicar mesures reals i no cortines de fum. Per una Cerdanyola sense abocadors tòxics.